دوره خصوصی فیلتر نویسی بدون کدنویسی تلفیقی با پرایس اکشن(استراتژی چریکی)

4,000,000 تومان

دوره استراتژی چریکی
ترکیب تابلو خوانی به روش فیلترنویسی بدون کد نویسی با پرایس اکشن بومی شده
مناسب برای دوستانی که به بورس به عنوان شغلی یا منبع ثابت درآمدی نگاه می کنند

۸ جلسه دو ساعته
به صورت آنلاین وبیناری
همراه دو هفته پشتیبانی آنلاین در تلگرام و تیکت سایت

زمان برگزاری:
با هماهنگی قبلی توسط دانش پذیر و استاد
تعداد بسیار محدود در هر ماه

موجود در انبار

کلاس خصوصی بورسی
دوره خصوصی فیلتر نویسی بدون کدنویسی تلفیقی با پرایس اکشن(استراتژی چریکی)

4,000,000 تومان