بایگانی برچسب: شکارروند

تحلیل شاخص کل امروز

تحلیل شاخص کل امروز

تحلیل روزانه بورس دی ماه ۱۳۹۹

تحلیل بورس تهران

 

۱۵ نکته و ۲۶ فیلتر پول هوشمند

فیلتر پول هوشمند

مقاله ای کامل از ۱۵ نکته به همراه ۱۵ فیلتر پول هوشمند در بورس تهران

شکار روند

شکار روند

 

تحلیل روزانه بورس تهران ۱۳۹۹/۰۹/۰۸