فیلتر طلایی بورس

3,500,000 تومان

فیلتر طلایی بورس تهران
مجموعه از بهترین فیلترهای سایت شکارروند برای شناسایی سهام مستعد رشد و سهام شارپ بازار

نحوه ارائه: ارسال فیلترها بعد از خرید در سایت آسان بورس

نکته مهم خریدار یا باید اشتراک آسان بورس را جهت استفاده از فیلترها داشته باشد یا باید بعد از خرید تهیه کند

 

این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس
فیلتر طلایی
فیلتر طلایی بورس
Scan the code