بایگانی برچسب: سیگنال خرید

تحلیل روزانه بورس بهمن ۱۳۹۹

تحلیل روزانه بورس

استراتژی دنباله روی روند

شکار روند

 

تحلیل روزانه بورس ۱۰ آذر ۱۳۹۹

561

 

تحلیل روزانه بورس تهران ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

267

تحلیل روزانه بورس تهران ۵ آذر ۱۳۹۹

219