خرید و فروش در بازارهای مالی با ریسک همراه است، با پذیرفتن قوانین سایت من پذیرفته ام که مسئول خرید و فروش خودم هستم و سایت شکار روند صرفا بازگو کننده خرید و فروش های تریدرهای خود است و هیچ مسئولیتی در قبال خرید و فروش های شخصی بنده ندارد.