سهم آبین

کشت و صنعت آبشیرین نه تنها در بازار اخیر دچار افت نشده است بلکه امروز موفق به شکست سقف تاریخی خود شده است خرید این سهم در محدوده ۴۸۰۰ تا ۴۹۰۰ با حد زیان ۴۴۰۰ احتمال یک نوسان ۱۵ درصدی در سهم را داراست.

سهم از منظر تابلوخوانی فوق العاده عالی معامله کرده است، نمودار سهم هم بی نقص است و شایعاتی مبنی بر افزایش سرمایه نیز در این سهم شنیده می شود.

شنبه ۸:۳۰ صبح سر خطی خریدن این سهم خالی از لطف نخواهد بود .Screenshot 1140

حد زیان این سهم بعد از سود دهی ۱۵ درصدی با مووینگ ex 12 تریل شود تا نهایت سود را به سرمایه گذار برساند.

 

سهم زنجان

شرکت صنایع کود و کشاورزی زنجان رشد بدی را تا به امروز تجربه نکرده است، اما با توجه به میزان سهام شرکت که در مقایسه با هم گروهی های خود عدد بزرگی نیست در کنار خرید و فروش های معنا دار چند وقت گذشته این سهم را برای نوسان ۱۰ تا ۲۰ درصدی جذاب کرده است.

امروز میانگین خرید بسیار بالایی با حجم نسبت مناسب را در سهم شاهد بودیم با توجه به اینکه سهم توانسته است سقف تاریخی خود را در روز پر عرضه مانند امروز بشکند و همچنان پر تقاضا باقی بماند به نظر می رسد شاید تارگت های بسیار بالاتری را در سر داشته باشد.

Screenshot 181

با توجه به روند سابق سهم و نحوه ورود خروج بازیگر به این سهم خوش دست، حد زیان اولیه را ۱۳ درصد زیر قیمت ۸۱۷ تومان یعنی مثبت ۳ فردا قرار می دهیم و حد سود را با مووینگ ۱۲ ex تریل خواهیم کرد.